Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Om Skärgårdsstad
 

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 610 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Pågående ärenden
 

 

 Nedan kommer kort information gällande kameror som har satts upp vid båda infarterna samt vid sjösättnings rampen.

  • På årsstämmorna 2019 och 2020 har frågan om kameraövervakning diskuterats. 2021 togs beslut om kameraövervakning. Information skickades ut i samband med kallelsen och i protokollen från alla stämmor framgår hur det hela har gått till.  

  • På hemsidan www.skargardsstad.se finns alla gamla protokoll att läsa. 

  • Syftet med kameraövervakningen är inte att kontrollera boende i Skärgårdsstad, utan att dels skrämma bort eventuell kriminalitet och att kunna, på begäran av polis, lämna ut bilder som kan användas som stöd i bevisning när ett brott har skett. 

  • Vi har som samfällighet och ägare av privat mark inget krav att söka tillstånd för kameraövervakning. Vi behöver dock, vid förfrågan, kunna motivera behovet. Allt detta har gåtts igenom med en sakkunnig, utomstående jurist. 

  • Kameraövervakningen vid badet är inte riktat på badplatsen utan kamerornas upptagning är endast Risängen, parkeringen och sjösättningsrampen. 

 Styrelsen Skärgårdsstad samfällighets förening

 

 

Nyhetsbrev

Styrelsens senaste nyhetsbrev kan du läsa genom att klicka på länken här.

Om du önskar att få nyhetsbreven direkt hem till din e-postlåda kan du registrera dig längre ner på hemsidan under "Nyheter hem till dig".


Att tänka på i trafiken

Hastighetsbegränsning 30 km/tim
På allmän begäran och efter styrelsebeslut kommer skyltningen att ändras så att max 30 km/tim kommer att gälla även från Strossarvägen ned till hamnen. Det betyder en generell fartbegränsning i hela Skärgårdsstad. Bussgatan från skolan till ändhållplatsen vid Fritz Janssons väg är undantagen - här gäller max 50 km/tim.

Reflexer minskar risken för olycka
Om sikten är god kan en bilförare som kör på halvljus upptäcka en person med ljusa kläder på 60m, men en mörkklädd person syns först på 20-30m avstånd. Men den som bär reflex syns redan på 125m avstånd.

Vilda djur - Tänk på att våra vägar ofta korsas av vilda djur!


Skärgårdsstads grannsamverkan

Grannsamverkan sköts av föreningen "Skärgårdsstads grannsamverkan". Kontakta gärna föreningen via mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Avflyttning från Skärgårdsstad

I föreningens informationsblad "Delägarskap i en gemensamhetsanläggning" står bland annat hur ni ska gå tillväga när ni flyttar från Skärgårdsstad.

Swish

Styrelsen har skaffat ett swishnummer för att underlätta diverse betalningar till föreningen - dock ej medlemsavgiften.

Swishnummer - 123 637 8004.
Mottagarnamn - SKÄRGÅRDSSTADS

NyhetsarkivInformation till fastighetsägare i SSF

Regler och instruktioner för samfällighetens medlemmar

Läs mer...

 

Felanmälan gatubelysning

SSF har ansvar för och bekostar vägbelysningen i Skärgårdsstad.

Drift och underhåll samt förnyelse av vägbelysningarna sköts av
One Nordic AB.

 

Anmäl fel

Nyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

captcha 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening