Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 650 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Aktuellt

Medlemsavgift i SSF


Årsavgift

Medlemskap i samfälligheter är enligt lag obligatorisk för fastighetsägare. Fastighetsägaren bär det juridiska ansvaret för att fullgöra hela årsavgiften. Debitering av årsavgiften, s.k. avisering, sker i enligt med Lantmäteriets förteckning/register över lagfarna fastighetsägare per ett bestämt datum. Registret är underlag för debiteringslängden. 

Vid stämman i mars 2014 beslutades att de som ägde fastigheten den 1 oktober 2013 skall aviseras årsavgiften. Det är alltså lagfarten vid just detta datum som bestämmer betalningsansvaret. Den som var lagfaren ägare av fastigheten när registret togs ut är betalningsansvarig för följande års medlemsavgift – år 2014. Samtliga fastigheter har debiterats 2014 års medlemsavgift. 

Vid försäljning av en fastighet är säljaren ansvarig för att årsavgiften till SSF regleras mellan säljare och köpare det aktuella året.

Flera delägare i en fastighet
Samtliga delägare i en fastighet är solidariskt ansvariga för betalning av avgiften till samfällighetsföreningen. För att minska den administrativa kostnaden debiteras endast en av fastighetsägarna hela årsavgiften. Delägare äger inte rätt att säga ”den andre ska betala”!  

Obetalda medlemsavgifter
Vid utebliven betalningen sänds en påminnelse. Därefter lämnas skulden till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Styrelsen

Vänligen respektera fartbegränsningarna i vårt område!

Vi som bor i Skärgårdsstad är en del av Sveriges största samfällighet med över 600 bostäder och ett vägnät på ca 17 km. På dessa vägar skall gående – barn och vuxna, bussar, bilar, mc, cyklar m.m. samsas.

Vi i styrelsen får väldigt många synpunkter på vårt vägnät och en återkommande synpunkt är trafiksäkerheten.  - Många störs av de höga hastigheterna utanför deras tomt och vill ha farthinder, andra tycker att det redan finns för många. Ett nytt farthinder kan vara till tröst för den som störs utanför sin egen tomt, men samtidigt kommer många som passerar att bli irriterade.

För allas säkerhet och trygghet har vi en fartbegränsning på 30 km på samtliga vägar med undantag av en sträcka på Skärgårdsstads vägen mellan Idsätratorpsvägen och hamnen.

Samfällighetens styrelsen ser inte att fler farthinder för flera hundratusen kronor skulle lösa stressade bilförares beteende. Vägarna är vår gemensamma miljö som vi tillsammans tar ansvar för. Du kan bidra till en hög säkerhet genom att hålla den lagstadgade hastigheten på 30 km/tim. Påminn även dem som sköter transporter till din fastighet, taxi och andra om detta!

Var inte rädd för att påpeka för dina grannar eller besökare om de kör för fort – de kanske inte är medvetna om detta.

Vi vill med detta be alla i Skärgårdsstad att respektera fartbegränsningarna så att vi kan fortsätta att leva och bo tryggt och säkert i Skärgårdsstad.

Trafikforum
Har du synpunkter eller funderingar angående vår trafiksäkerhet eller förslag på förbättringsåtgärder skriv till vårt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Vi lägger dock inte fokus på enstaka händelser utan tar endast itu med återkommande problem!

OBS!  Tänk på att trafikförordningen gäller även i Skärgårdsstad. Straffsatserna i Sverige på 30-väg gäller redan från 1-10 km/h över hastighetsgränsen, vilket ger 2 000 kr i böter. Därefter stiger bötesbeloppen. Läs mer i trafikförordningen www.polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/trafik/trafikboter .

Styrelsen

Ektorp

ALM Equity har via Svensk Markförvaltning AB (SMF) förvärvat fastigheterna Ektorp 2.1 mfl i Skärgårdsstad i Österåkers kommun. Området ligger cirka 35 km nordöst om Stockholm city med närhet till natur och skärgård. Fastigheterna har en areal om cirka 83 hektar. I kommunens översiktsplan är området angett som ett "utredningsområde".  

Detaljplanearbetet kommer att bedrivas i två etapper. Etapp 1 har påbörjats och omfattar 28 tomter. Etapp 2 beräknas omfatta omkring 250-350 tomter. 
 
Styrelsen i SSF har ingen övrig information om dessa planer förutom vad som går att läsa i protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott. Om du vill veta mer hör av dig till projektets kontaktperson

Helene Haglund, 070 614 70 70
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

och klicka på nedanstående länk om du vill läsa protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott
http://www.osteraker.se/download/18.1f86c0e614421c414ceae69/1396596453088/%C3%84rende+4%2C+Planprogram+f%C3%B6r+Ektorp+m.fl.++2014-03-19.pdf .

Styrelsen

Är ditt hus inbrottssäkert?

Under Grannsamverkan får du förslag på hur du kan stoppa tjuvarna.

NyhetsarkivNyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

Väder Åkersberga

 

Viktig information för
fastighetsägare i SSF

 

     Trafikforum                   

  • Samfällighetsföreningen inbjuder medlemmarna till ett öppet trafikforum om trafiksäkerheten i Skärgårdsstad. Har du synpunkter eller funderingar angående vår trafiksäkerhet eller förslag på förbättringsåtgärder skriv till vårt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

    Länk till föreningens trafikforum

                   


 

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening