Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 650 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Aktuellt

Årsstämma 2015  

Årsstämman kommer att äga rum den 28 mars kl. 10.00-13.00. Kallelsen till stämman kommer att vara medlemmarna tillhanda senast den 7 mars.   På stämman beslutas bland annat om storleken på årsavgiften. Därefter skickar vi ut betalningsavier med sista datum för inbetalning, vilket beräknas bli i månadsskiftet april-maj.

Betalningsskyldiga för årsavgiften 2015 är de som var lagfarna fastighetsägare i Lantmäteriets register per 2014-10-01.

OBS! Vid försäljning av en fastighet efter detta datum ansvarar säljaren för att årsavgiften till SSF regleras mellan säljare och köpare det aktuella året. Om du flyttar innan du har betalt 2015 års medlemsavgift vänligen meddela din nya adress till styrelsen!

Styrelsen

Vinterväghållning

SSF har avtal med två entreprenörer avseende Skärgårdstads vinterväghållning:

• Storstockholms Farmartjänst AB, Stofar, Kjell Malmberg, tfn 070-420 26 71
• Tojoni Servicetjänst, Tomas Nilsson, tfn 0702-15 84 99, 08-540 254 02

Klicka på länken för information om entreprenörernas åtaganden

Vid ihållande snöfall kan det i värsta fall dröja flera dygn innan all snöröjning är klar. Vid snöstorm eller annat hårt vinterväder är det oundvikligt att det blir svårigheter med framkomligheten på våra vägar.

Vi hoppas att ni har förståelse för att det ibland tar lite längre tid.

Råd till fastighetsägaren

Lägg aldrig ut snö på vägen utanför din egen tomt. Det försvårar avsevärt för plogbilen och för gångtrafikanter. Snö från din egen tomt skall läggas antingen inom tomten eller på angränsande fria ytor på samfälligheten.

Fastighetsägaren sköter själv röjning framför brevlådor och sopkärl.

Hämta gärna sand i någon av våra sandbehållare och sanda själv vid fläckvis halka!  

OBS! Förarna tar ej direktiv från enskilda fastighetsägare eftersom det fördyrar och försenare snöröjningen för alla medlemmar

Styrelsen  

Medlemsavgift i SSF


Årsavgift

Medlemskap i samfälligheter är enligt lag obligatorisk för fastighetsägare. Fastighetsägaren bär det juridiska ansvaret för att fullgöra hela årsavgiften. Debitering av årsavgiften, s.k. avisering, sker i enligt med Lantmäteriets förteckning/register över lagfarna fastighetsägare per ett bestämt datum. Registret är underlag för debiteringslängden. 

Vid stämman i mars 2014 beslutades att de som ägde fastigheten den 1 oktober 2013 skall aviseras årsavgiften. Det är alltså lagfarten vid just detta datum som bestämmer betalningsansvaret. Den som var lagfaren ägare av fastigheten när registret togs ut är betalningsansvarig för följande års medlemsavgift – år 2014. Samtliga fastigheter har debiterats 2014 års medlemsavgift. 

Vid försäljning av en fastighet är säljaren ansvarig för att årsavgiften till SSF regleras mellan säljare och köpare det aktuella året.

Flera delägare i en fastighet
Samtliga delägare i en fastighet är solidariskt ansvariga för betalning av avgiften till samfällighetsföreningen. För att minska den administrativa kostnaden debiteras endast en av fastighetsägarna hela årsavgiften. Delägare äger inte rätt att säga ”den andre ska betala”!  

Obetalda medlemsavgifter
Vid utebliven betalningen sänds en påminnelse. Därefter lämnas skulden till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Styrelsen

Vänligen respektera fartbegränsningarna i vårt område!

Vi som bor i Skärgårdsstad är en del av Sveriges största samfällighet med över 600 bostäder och ett vägnät på ca 17 km. På dessa vägar skall gående – barn och vuxna, bussar, bilar, mc, cyklar m.m. samsas.

Vi i styrelsen får väldigt många synpunkter på vårt vägnät och en återkommande synpunkt är trafiksäkerheten.  - Många störs av de höga hastigheterna utanför deras tomt och vill ha farthinder, andra tycker att det redan finns för många. Ett nytt farthinder kan vara till tröst för den som störs utanför sin egen tomt, men samtidigt kommer många som passerar att bli irriterade.

För allas säkerhet och trygghet har vi en fartbegränsning på 30 km på samtliga vägar med undantag av en sträcka på Skärgårdsstads vägen mellan Idsätratorpsvägen och hamnen.

Samfällighetens styrelsen ser inte att fler farthinder för flera hundratusen kronor skulle lösa stressade bilförares beteende. Vägarna är vår gemensamma miljö som vi tillsammans tar ansvar för. Du kan bidra till en hög säkerhet genom att hålla den lagstadgade hastigheten på 30 km/tim. Påminn även dem som sköter transporter till din fastighet, taxi och andra om detta!

Var inte rädd för att påpeka för dina grannar eller besökare om de kör för fort – de kanske inte är medvetna om detta.

Vi vill med detta be alla i Skärgårdsstad att respektera fartbegränsningarna så att vi kan fortsätta att leva och bo tryggt och säkert i Skärgårdsstad.

Trafikforum
Har du synpunkter eller funderingar angående vår trafiksäkerhet eller förslag på förbättringsåtgärder skriv till vårt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Vi lägger dock inte fokus på enstaka händelser utan tar endast itu med återkommande problem!

OBS!  Tänk på att trafikförordningen gäller även i Skärgårdsstad. Straffsatserna i Sverige på 30-väg gäller redan från 1-10 km/h över hastighetsgränsen, vilket ger 2 000 kr i böter. Därefter stiger bötesbeloppen. Läs mer i trafikförordningen www.polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/trafik/trafikboter .

Styrelsen

NyhetsarkivViktig information för
fastighetsägare i SSF

Trafikforum

Samfällighetsföreningen inbjuder medlemmarna till ett öppet trafikforum om trafiksäkerheten i Skärgårdsstad. Har du synpunkter eller funderingar angående vår trafiksäkerhet eller förslag på förbättringsåtgärder skriv till vårt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Länk till föreningens trafikforum

Nyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

Väder Åkersberga

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening