Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 650 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Aktuellt

På stämman den 29 mars beslutades att medlemsavgiften i Skärgårdsstads Samfällighetsförening ska vara 4 000 kr för verksamhetsåret exkl. en aviavgift på 50 kr.

Tidigare avisering på 1 500 kr + aviavgift (delfaktura 1 av 2) gick ut i december med sista betalningsdag den 31 januari i år.

Resterande 2 500 kr + aviavgift (delfaktura 2 av 2) kommer att vara fastighetsägarna tillhanda senast den 13 maj med sista betalningsdag den 13 juni.

För att slippa faktureringsavgiften på 50 kr måste du före den 6 maj meddela din mejladress till Harmonicentrum via länken nedan. OBS! Denna möjlighet gäller endast för delfaktura 2 av 2 eftersom den första delfakturan redan är hanterad.

På blanketten som går till vår redovisningsbyrå Harmonicentrum skriver du in mejladressen till den som var lagfaren ägare av fastigheten den 1 oktober 2013. Är ni fler ägare till fastigheten lämnar ni den mejladress dit ni vill att fakturan ska sändas.

I blanketten nämns objektnummer, vilket är detsamma som fastighetsbeteckning.

Klicka på länken nedan om du vill att fakturan ska sändas till din mejladress! 

http://app.emarketeer.com/ext/webpage/show.php?p=140587a9d3bd2276dec2e58989f122fed12e627 

Styrelsen

 

Protokoll från årsstämman 2014

Protokollet från årsstämman finner du under Förvaltning - Dokument och Arkiv.

Styrelsen.

 

Vårens städdag

Under vårens städdag den 26 april hjälps vi åt att göra fint i vår omgivning. Vi tar hand om den sly som tidigare röjts och vi plockar upp allt skräp som kastats i naturen. Vi grillar och umgås under gemytliga former efter städningen.

Boka alltså upp förmiddagen den 26 april. Vi återkommer med ytterligare information.

Styrelsen

Reviderat bokslut och revisionsberättelse

Torsdag, 27 Mars 2014 09:57 

Den ekonomiska ställning som presenteras i årets kallelse för 2013 är i överensstämmelse med det reviderade bokslutet.

Observera att jämförelsen mot föregående år är gjorda utifrån reviderat siffermaterial och inte utifrån de felaktiga siffrorna som presenterades i 2012 års kallelse.

Revisionsberättelsen och Årsbokslutet för 2013 ligger under Dokument och arkiv.

Styrelsen

Årsstämma 2014

Du är välkommen till årsstämman i Skärgårdsstads Samfällighetsförening lördagen den 29 mars kl. 10:00-13:00.

Vi öppnar för registrering från kl. 09:15. Stämman börjar kl. 10.00 då registreringen stängs. Fullmakt för dig som inte kan delta personligen finns bilagd i kallelsen till stämman som lades i din brevlåda under vecka 10.

NyhetsarkivNyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

Väder Åkersberga

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening