Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 650 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Aktuellt

Vårens städdag

Lördagen den 25 april går vi alla man ur huse för att  hjälpas åt att göra fint i vår omgivning. Sly som röjts tidigare och under städdagen samlas ihop och bränns. Vi plockar även upp allt skräp som kastats i naturen. Efter städningen grillar vi korv och umgås. Ett ypperligt tillfälle att lära känna våra grannar.

Boka alltså upp förmiddagen den 25 april! Ju fler vi är desto snabbare blir vi klara.

Ytterligare information.om tid och samlingsplats kommer i din brevlåda.

Styrelsen

Kallelse

till årsstämman den 28 mars kl. 10.00-13.00 är nu distribuerad till samtliga hushåll i Skärgårdsstad. Du finner den samt underhållsplanen med bakgrundstabeller under Förvlatning, Dokument och arkiv eller klicka på nedanstående länkar.

Kallelse
Underhållsplan

Välkommen till stämman!

Styrelsen..

Årsstämma 2015  

Årsstämman kommer att äga rum den 28 mars kl. 10.00-13.00. Kallelsen till stämman kommer att vara medlemmarna tillhanda senast den 7 mars.   På stämman beslutas bland annat om storleken på årsavgiften. Därefter skickar vi ut betalningsavier med sista datum för inbetalning, vilket beräknas bli i månadsskiftet april-maj.

Betalningsskyldiga för årsavgiften 2015 är de som var lagfarna fastighetsägare i Lantmäteriets register per 2014-10-01.

OBS! Vid försäljning av en fastighet efter detta datum ansvarar säljaren för att årsavgiften till SSF regleras mellan säljare och köpare det aktuella året. Om du flyttar innan du har betalt 2015 års medlemsavgift vänligen meddela din nya adress till styrelsen!

Styrelsen

PS. Observera att i Motion 3 ingår åtgärd av stigen från Brytarvägen till Sprängarvägen.

 

Medlemsavgift i SSF


Årsavgift

Medlemskap i samfälligheter är enligt lag obligatorisk för fastighetsägare. Fastighetsägaren bär det juridiska ansvaret för att fullgöra hela årsavgiften. Debitering av årsavgiften, s.k. avisering, sker i enligt med Lantmäteriets förteckning/register över lagfarna fastighetsägare per ett bestämt datum. Registret är underlag för debiteringslängden. 

Vid stämman i mars 2014 beslutades att de som ägde fastigheten den 1 oktober 2013 skall aviseras årsavgiften. Det är alltså lagfarten vid just detta datum som bestämmer betalningsansvaret. Den som var lagfaren ägare av fastigheten när registret togs ut är betalningsansvarig för följande års medlemsavgift – år 2014. Samtliga fastigheter har debiterats 2014 års medlemsavgift. 

Vid försäljning av en fastighet är säljaren ansvarig för att årsavgiften till SSF regleras mellan säljare och köpare det aktuella året.

Flera delägare i en fastighet
Samtliga delägare i en fastighet är solidariskt ansvariga för betalning av avgiften till samfällighetsföreningen. För att minska den administrativa kostnaden debiteras endast en av fastighetsägarna hela årsavgiften. Delägare äger inte rätt att säga ”den andre ska betala”!  

Obetalda medlemsavgifter
Vid utebliven betalningen sänds en påminnelse. Därefter lämnas skulden till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

Styrelsen

NyhetsarkivViktig information för
fastighetsägare i SSF

 

Trafikforum

Samfällighetsföreningen inbjuder medlemmarna till ett öppet trafikforum om trafiksäkerheten i Skärgårdsstad. Har du synpunkter eller funderingar angående vår trafiksäkerhet eller förslag på förbättringsåtgärder skriv till vårt Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Länk till föreningens trafikforum

Nyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

Väder Åkersberga

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening