Välkommen till Skärgårdsstads Samfällighetsförening!

Skärgårdsstad, ett samhälle mitt i Skärgården

Skärgårdsstad är en villastad beläget norr om västra Saxarfjärden vid kusten. Området som består av 185 hektar naturskön mark med grönområden, skogs- och vattenområden exploaterades i slutet av 80-talet för permanentboende. Idag består Skärgårdsstad av cirka 650 fastigheter och har drygt 2000 boende.

Läs mer...

Skärgårdsstads samfällighetsförening

Skärgårdsstad är en samfällighet, vilket betyder att samtliga fastigheter äger en andel i samfällighetsföreningen. Hur en samfällighet skall skötas och förvaltas regleras i lagen om förvaltning om samfälligheter.

Läs mer...

Föreningslivet i Skärgårdsstad

Skärgårdsstads växande popularitet, inte minst bland barnfamiljer, beror till stor del på den unika miljö och livskvalitet som området erbjuder. Till detta bidrar bl.a. närheten till skog, sjö och hav samt ett varierat föreningsliv för alla intressen.

Läs mer...

Skärgårdsstads historia

Redan för 4500 år sedan vistades människor i Översättraområdet. Vid utgrävningar innan området bebyggdes har man funnit krukskärvor och sälben. Under bronsåldern, ca 1500-400 f.Kr, var Solbergasjän ännu ingen sjö utan hade fortfarande förbindelse med havet. Inte förrän på 1700-talet kan man igen spåra en bebyggelse i området.

Läs mer...

Aktuellt

Årsstämma 2016

Årsstämman kommer att äga rum den 19 mars kl. 10.00-13.00. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast den 27 februari. På stämman tas bland annat beslut om årsavgiften. Därefter skickar vi ut betalningsavier. Sista datum för inbetalning av årsavgiften beräknas bli kring slutet av april.

Styrelsen föreslår att de som var lagfarna fastighetsägare i Lantmäteriets register per 2016-01-15 ska vara betalningsansvariga för årsavgiften. Om du flyttar innan du har betalat årsavgiften, vänligen meddela din nya adress till styrelsen!

Styrelsen 

Intrång av hackers

Dagarna före jul stängdes vår hemsida på grund av dataintrång av hackers. Sidan låg nere under hela julhelgen, men problemen löstes med hjälp av Space2u och vår egna specialist Harry Kas.

Styrelsen


Ektorp - en komplettering till vårt yttrande har inlämnats till kommunen

En komplettering till vårt yttrande angående Planförslag för Ektorp, september 2015, har idag den 10 september 2015 inlämnats till kommunen.

Klicka på länken: Utdrag från vår skrivelse till kommunen.

Styrelsen

Återkoppling Ektorp

Som utlovat publicerar styrelsen efter enkättidens slut en återkoppling avseende planförslag för Ektorp.

Länk till återkoppling Ektorp.  

Styrelsen

NyhetsarkivViktig information för
fastighetsägare i SSF

Nyheter hem till dig

Om du fyller i din e-post nedan så skickar vi dig nyheter från föreningen.

Skärgårdsstads Samfällighetsförening

Box 322

184 24 Åkersberga

E-post: styrelsen@skargardsstad.se


Organisationsnr: 716418-5634
Bankgiro: 739-9983
Postgiro: 483 81 87-5

 

© Copyright 2014,  Skärgårdsstads Samfällighetsförening